ОД ТЕМЕЛ ДО КРОВ

Изградба, проектирање и надзор на станбени згради, деловни објекти, хали за индустриско производство.

Контакт

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ?

НАШИ УСЛУГИ

1.

ПРОКЕТИРАЊЕ

Проектирањето е водилка во процесот на градењето. Со комплетно изработена проектна документација се добива јасна слика за изгледот и функционалноста на објектот и како најважен факт се добива прецизна финансиска конструкција.

2.

НАДЗОР

Основна задача на надзорен орган е да ја контролира работата на теренот, да гарантира за изработката во согласност со проектната документација и одобрението за градење и да врши контрола на вградените материјали и количини.

3.

ИЗВЕДБА

Изведбата има свои фази од расчистување на теренот и земјените работи до комплетно завршување. Најзначајно за стабилноста и безбедноста на секој објект е изградбата на конструктивните системи и конструктивните елементи (фаза карабина).

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ?

НАШИ УСЛУГИ

Основната дејност на компанијата Мо Конструктион дооел, е изградба на станбени и деловни објекти.

Во овој дел влегуваат изградба, проектирање и надзор, што значи дека е заокружен целиот процес во градежништото, конкретно во високоградбата, со што Мо Конструктион влезе во групата градежни компании способни да реализираат и најкомплицирани проекти, со високи норми кога е квалитетот во прашање. Компанијата располага со сертификатите:

ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, како и OHSAS 18001:20008.

ЛИЦЕНЦИ

Имаме богато искуство работејќи како главни градежни изведувачи на сите видови проекти, големи и мали, од одржување и подобрувања на домот до доградби, реновирање и нови градби. Работиме и комерцијални инприватни објекти.

Нашите лиценци и сертификати го потврдуваат квалитетот и професионалноста на нашата работа и тимот кој стои зад реализацијата.

ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, како и OHSAS 18001:20008.

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА

ОД ИДЕЈА ДО РЕАЛИЗАЦИЈА

Контакт

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ?

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

ИМАТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

КОНТАКТ

Адреса:

Јуриј гагарин 6, Скопје, Македонија

Телефон:

+389 72 222 066

Се вчитува
Грешка
Вашата порака беше испратена. Ви благодариме!